Theo Thomas Dewey, “Nhu cầu lớn nhất của con người là được tôn trọng, được công nhận và đề cao”.

Theo Thomas Dewey, “Nhu cầu lớn nhất của con người là được tôn trọng, được công nhận và đề cao”. Anh/Chị có đồng tình với quan điểm này không? Qua luận điểm này, Anh/Chị rút ra điều gì cho bản thân trong mối quan hệ giao tiếp với mọi người?

Leave a Reply

Your email address will not be published.